Ý kiến nhà thầu
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật Khẩu
Đăng ký | Quên mật khẩu?
Tìm kiếm
Lĩnh vực
Từ khóa
Địa điểm
Thống kê
Số lượt truy cập: 10754
Số người Online: 9
Trang chủ Thông tin nhà thầu
công ty PVSBD
27 ĐInh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, HCM

công ty PVSBD
Điện thoại: 08.62853922
Di động:
E-mail: info@pvsbd.vn

Vốn điều lệ hiện nay của PVSBD là 55,000,000,000 VND (Năm mươi lăm tỷ đồng), với 4 cổ đông sáng lập:

1.     Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP (PVFCCo) nắm giữ 60% vốn điều lệ với giá trị  33,000,000,000 VND (Ba mươi ba tỷ đồng).

2.     Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower) nắm giữ 20% vốn điều lệ với giá trị 11,000,000,000 VND (Mười một tỷ đồng).

3.     Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGas) nắm giữ 20% vốn điều lệ với giá trị 11,000,000,000 VND (Mười một tỷ đồng).


Lĩnh vực hoạt động
//