Ý kiến nhà thầu
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật Khẩu
Đăng ký | Quên mật khẩu?
Tìm kiếm
Lĩnh vực
Từ khóa
Địa điểm
Thống kê
Số lượt truy cập: 16837
Số người Online: 4
Trang chủ Kế hoạch đấu thầu Khác
Dự án NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƯƠNG 1
(06.01.2010 17:25:12)


Chủ đầu tư:
Vốn đầu tư:
Địa điểm: 49
Các gói thầu 46 gói

Tên dự án:  NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƯƠNG 1 (2X500MW)
Chủ đầu tư:  Ban quản lý dự án nhiệt điện 1
Loại dự án:  Dự án đầu tư
Ban quản lý dự án
Tên:  Tập đòan Điện lực Việt Nam
Địa chỉ:  18 Trần Nguyên Hãn, Hà Nội
Điện thoại:  
Quyết định đầu tư
Cơ quan ban hành:  HĐQT Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Số hiệu:  190/QĐ-EVN-HĐQT
Ngày ban hành:  28/02/2007
Dự án nhóm:  Dự án nhóm A
Tổng mức đầu tư:  1 114 338 812 ( một tỷ một trăm mười bốn triệu ba trăm ba mươi tám ngàn tám trăm mười hai ) USD ; 17 923 025 445 116 ( mười bảy ngàn chín trăm hai mươi ba tỷ không trăm hai mươi lăm triệu bốn trăm bốn mươi lăm ngàn một trăm mười sáu ) VND
Nguồn vốn:  Đầu tư: Vốn ngân sách nhà nước - Đầu tư:Vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh
Địa điểm thực hiện:  Tỉnh Quảng Ninh
Ngành:  Điện
Các thông tin khác:  
Thông tin kế hoạch đấu thầu
Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƯƠNG 1 (2X500MW)
Cơ quan phê duyệt: HĐQT-Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Số lượng gói thầu: 43
Danh sách các gói thầu
STT Gói thầu Hình thức lựa chọn Trạng thái
1 Tư vấn khảo sát phục vụ lập TKKT và lập TKKT-TDT Chỉ định thầu Có kết quả đấu thầu
2 Tư vấn lập TKBVTC san nền nhà máy và kênh nắn dòng Chỉ định thầu Có kết quả đấu thầu
3 Tư vấn thẩm định TKBVTC san nền nhà máy và kênh nắn dòng Chỉ định thầu Chưa có kết quả đấu thầu
4 Tư vấn lập TKBVTC, HSMT gói thầu nạo vét kênh dẫn nước tuần hoàn, nạo vét cảng dỡ dầu, đá vôi Chỉ định thầu Chưa có kết quả đấu thầu
5 Tư vấn lập TKBVTC, HSMT gói thầu nhà làm việc của Ban QLDA tại công trường Chỉ định thầu Chưa có kết quả đấu thầu
6 Tư vấn lập TKBVTC, HSMT gói thầu cung cấp VTTB và lắp đặt hệ thống điện thi công Chỉ định thầu Có kết quả đấu thầu
7 Tư vấn lập TKBVTC, HSMT gói thầu đường nối Trung tâm Điện lực Mông Dương-QL18 Chỉ định thầu Có kết quả đấu thầu
8 Tư vấn lập TKBVTC, HSMT gói thầu cung cấp VTTB và lắp đặt hệ thống nước thi công Chỉ định thầu Có kết quả đấu thầu
9 Tư vấn lập TKBVTC, HSMT gói thầu cung cấp VTTB và lắp đặt hệ thống Điện khởi động Chỉ định thầu Chưa có kết quả đấu thầu
10 Tư vấn lập TKBVTC, HSMT gói thầu Xây dựng Kênh thải nước làm mát Chỉ định thầu Có kết quả đấu thầu
11 Tư vấn thẩm định gói thầu Kênh thải nước làm mát Chỉ định thầu Chưa có kết quả đấu thầu
12 Tư vấn lập TKBVTC, HSMT gói thầu cung cấp VTTB và lắp đặt hệ thống cung cấp nước ngọt Chỉ định thầu Chưa có kết quả đấu thầu
13 Tư vấn lập TKBVTC, HSMT gói thầu khu nhà CBCNV Chỉ định thầu Chưa có kết quả đấu thầu
14 Tư vấn lập TKBVTC, HSMT Xây dựng bãi thải xỉ Chỉ định thầu Chưa có kết quả đấu thầu
15 Tư vấn thẩm định gói thầu xây dựng bãi thải xỉ giai đoạn 1 Chỉ định thầu Chưa có kết quả đấu thầu
16 Tư vấn lập TKBVTC, HSMT gói thầu xây dựng hàng rào ngăn cách giữa hai nhà máy Chỉ định thầu Chưa có kết quả đấu thầu
17 Tư vấn lập phương án rà phá bom mìn giai đoạn 1 & giai đoạn 2 Chỉ định thầu Có kết quả đấu thầu
18 Tư vấn giám sát độc lập trong nước và môi trường Chỉ định thầu Có kết quả đấu thầu
19 Tư vấn giám sát độc lập trong nước về đền bù tái định cư Chỉ định thầu Có kết quả đấu thầu
20 Tư vấn nước ngoài giai đoạn 1: Thẩm định TKKT, lập HSMT, đánh giá và thương thảo hợp đồng EPC và các gói thầu xây dựng Đấu thầu rộng rãi Chưa có kết quả đấu thầu
21 Tư vấn nước ngoài giai đoạn 2: giám sát thi công hợp đồng EPC và các hợp đồng xây dựng Đấu thầu rộng rãi Chưa có kết quả đấu thầu
22 Rà phá bom mìn giai đoạn 1 và giai đoạn 2 Chỉ định thầu Có kết quả đấu thầu
23 San gạt mặt bằng nhà máy và kênh nắn dòng sông Mông Dương Đấu thầu rộng rãi Có kết quả đấu thầu
24 Xây dựng Nhà làm việc của Ban QLDA ở công trường Đấu thầu rộng rãi Có kết quả đấu thầu
25 Xây dựng tuyến đường nối Trung tâm Điện lực Mông Dương-Quốc lộ 18 Đấu thầu rộng rãi Có thông báo mời thầu
26 Cung cấp VTTB và xây lắp hệ thống điện thi công Đấu thầu rộng rãi Có kết quả đấu thầu
27 Cung cấp VTTB và xây lắp hệ thống nước thi công Đấu thầu rộng rãi Có kết quả đấu thầu
28 Xây dựng nhà máy chính Đấu thầu rộng rãi Chưa có kết quả đấu thầu
29 Nạo vét kênh tuần hoàn, cảng bốc dỡ dầu và đá vôi Đấu thầu rộng rãi Chưa có kết quả đấu thầu
30 Bảo hiểm xây dựng hạng mục nhà máy chính (gói EPC) Đấu thầu rộng rãi Chưa có kết quả đấu thầu
31 Xây dựng Bãi thải xỉ giai đoạn 1 Đấu thầu rộng rãi Chưa có kết quả đấu thầu
32 Xây dựng hàng rào ngăn cách giữa 2 nhà máy (Mông Dương 1 và Mông Dương 2) Đấu thầu rộng rãi Chưa có kết quả đấu thầu
33 Xây dựng Kênh thải nước làm mát Đấu thầu rộng rãi Chưa có kết quả đấu thầu
34 Xây dựng hệ thống nước ngọt cho dự án Đấu thầu rộng rãi Chưa có kết quả đấu thầu
35 Bảo hiểm xây dựng hạng mục san gạt mặt bằng nhà máy và kênh nắn dòng sông Mông Dương Chỉ định thầu Có kết quả đấu thầu
36 Bảo hiểm xây dựng hạng mục hệ thống cung cấp nước ngọt Chỉ định thầu Chưa có thông tin
37 Bảo hiểm xây dựng hạng mục bãi thải xỉ Chỉ định thầu Chưa có thông tin
38 Bảo hiểm xây dựng hạng mục kênh thải nước làm mát Chỉ định thầu Chưa có thông tin
39 Bảo hiểm xây dựng hạng mục nạo vét kênh dẫn nước tuần hoàn, cảng bốc dỡ dầu, đá vôi Chỉ định thầu Chưa có kết quả đấu thầu
40 Bồi nguyên và phát triển rừng ngập mặn phòng hộ ven biển (52 ha sú vẹt) Chỉ định thầu Chưa có kết quả đấu thầu
41 Trồng rừng hoàn nguyên khu hồ nước ngọt (25 ha) Chỉ định thầu Chưa có kết quả đấu thầu
42 Tư vấn thẩm định thiết kế gói thầu Xây dựng hệ thống nước ngọt cho nhà máy Chỉ định thầu Chưa có kết quả đấu thầu
43 Cung cấp vật tư và xây lắp hệ thống điện phục vụ chạy khởi động Đấu thầu rộng rãi Chưa có kết quả đấu thầu
44 Xây dựng cơ sở hạ tầng khu nhà CBCNV Đấu thầu rộng rãi Có thông báo mời thầu
45 Xây dựng khu nhà ở CBCNV Đấu thầu rộng rãi Chưa có kết quả đấu thầu
46 Xây dựng các công trình công cộng khu nhà CBCNV Đấu thầu rộng rãi Chưa có kết quả đấu thầu

//